สวท เข้าพบผู้ปกครองบ้านราชวิถี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนางานด้านอนามัยเจริญพันธุ์

สวท เชียงใหม่ ออกให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผู้พิการทางสายตา
October 11, 2018
สวท ลงพื้นที่สถานบันเทิงจัดประชุมแนวร่วมอาสาสมัครเติมเต็มความรู้ป้องกันเอชไอวี
October 11, 2018

เมื่อวันที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา คุณสุชาดา ไทยบรรเทา ผู้อำนวยการ สวท นำคณะเจ้าหน้าที่ เข้าพบปะกับผู้ปกครองบ้านราชวิถี กทม. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแนวทางในการดำเนินงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ของ สวท โดยมุ่งประเด็นไปที่การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการป้องกันปัญหาการท้องไม่พร้อม โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงวิธีการและขั้นตอนในการให้คำปรึกษาแก่เยาวชนในสถานสงเคราะห์ ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับสถานสงเคราะห์เด็กของ สวท นั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ชมภาพบรรยากาศได้ที่ facebook/สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *