ppat ppat

October 25, 2017

(26 ต.ค.)คลินิก สวท ปิดให้บริการทั้ง 10 แห่ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ร่วมแสดงความอาลัยในหลวง รัชกาลที่ 9 และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ตามเวลาการให้บริการของแต่ละสาขาต่อ

ประกาศ!! วันที่ 26 ตุลาคม 2560 คลินิก สวท เวชกรรม ทั้ง 10 แห่ง จะปิดให้บริการทั้งหมด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ร่วมแสดงความอาลัยในหลวง รัชกาลที่ 9 และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ตามเวลาการให้บริการของแต่ละสาขาต่อ จึงเรียนทุกท่านเพื่อทราบโดยทั่วกัน
October 20, 2017

สวท รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ 2 อัตรา หมดเขต 30 พฤศจิกายน 2560

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และการฝึกอบรม ตลอดจนให้บริการในด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การป้องกันเอชไอวี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจสำนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 2 อัตรา  สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และการฝึกอบรม ตลอดจนให้บริการในด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การป้องกันเอชไอวี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป […]
October 20, 2017

สวท จัดงานวันคุมกำเนิดโลกคุมกำเนิดไทย2017

เมื่อวันที่ 26 กันยายนที่ผ่านมา  สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ร่วมกันจัดงานวันคุมกำเนิดโลก(WORLD CONTRACEPTION DAY 2017) ภายใต้หัวข้อ “คุมกำเนิดไทยในยุค 4.0” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นพ.กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล นายกสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯและพญ.ปานียา […]
October 20, 2017

ลงนาม MOUเสริมสร้างความรู้ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กับ ม.สวนดุสิต

  คุณสุชาดา ไทยบรรเทา ผู้อำนวยการ สมาคมฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการวิชาการแก่สังคมระหว่าง สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ กับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณะบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้ร่วมลงนาม โดยมีคณะอาจารย์ คณะทำงาน สวท และนักศึกษา เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำหรับการลงนามในครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายมีข้อตกลงที่จะร่วมมือกัน ส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการท้องไม่พร้อม […]