IPPF ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าวการเปิดสำนักงานใหญ่ในประเทศไทย

สวท จับมือ 3 องค์กรลงนามความร่วมมือสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชน
May 8, 2017
IPPF เชื่อมั่นประเทศไทยเปิดสำนักงานประจำภูมิภาคศูนย์กรุงเทพฯ
May 8, 2017

 

ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าวการเปิดสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ในประเทศไทย ของ
สหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ (IPPF) ซึ่งทำงานสนับสนุนการวางแผนครอบครัวกว่า 170
ประเทศทั่วโลก ในพุธวันที่ 29 มีนาคมนี้ ณ ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต กทม. ตั้งแต่เวลา10.30 น. ถึง 11.30 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร
คุณสมชาย 02-941-2320 ต่อ 201 ,089-171-9691
ปนัฐพงศ์ 02-941-2320 ต่อ 202 ,081-487-1734

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *