ประกาศผลสอบเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง พยาบาล ของคลินิก สวท เวชกรรม บางเขน

แจ้งเตือน ประชาชน มีเว็บไซต์แอบอ้างใช้ชื่อ คลินิก สวท หลอกขายยายุติการตั้งครรภ์!!อันตรายต่อสุขภาพ
November 28, 2017
ให้บริการตรวจหาเชื้อเอชไอวีโดยความสมัครใจ(VCT)กับกลุ่มชายรักชายในกิจกรรม “WHAT HAPPENS TO THURSDAY 90s
December 1, 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *