/home/ppat/domains/ppat.or.th/public_html/ ข่าวสาร – Page 2 – สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย(สวท)

ข่าวสาร

October 20, 2017

สวท จัดงานวันคุมกำเนิดโลกคุมกำเนิดไทย2017

เมื่อวันที่ 26 กันยายนที่ผ่านมา  สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ร่วมกันจัดงานวันคุมกำเนิดโลก(WORLD CONTRACEPTION DAY 2017) ภายใต้หัวข้อ “คุมกำเนิดไทยในยุค 4.0” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นพ.กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล นายกสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯและพญ.ปานียา […]
October 20, 2017

ลงนาม MOUเสริมสร้างความรู้ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กับ ม.สวนดุสิต

  คุณสุชาดา ไทยบรรเทา ผู้อำนวยการ สมาคมฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการวิชาการแก่สังคมระหว่าง สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ กับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณะบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้ร่วมลงนาม โดยมีคณะอาจารย์ คณะทำงาน สวท และนักศึกษา เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำหรับการลงนามในครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายมีข้อตกลงที่จะร่วมมือกัน ส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการท้องไม่พร้อม […]
May 8, 2017

IPPF เชื่อมั่นประเทศไทยเปิดสำนักงานประจำภูมิภาคศูนย์กรุงเทพฯ

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (29 มีนาคม) สหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ (International Planned Parenthood Federation : IPPF) ได้ทำการเปิดสำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ในประเทศไทยโดยใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า “สหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศศูนย์กรุงเทพฯ หรือ IPPF Hub” โดย IPPF Hub เป็นการยุบรวมกันของสำนักงานภูมิภาค 2 แห่ง คือ สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนีย (East […]
May 8, 2017

สวท จับมือ 3 องค์กรลงนามความร่วมมือสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชน

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (7 มิถุนายน 2559) ดร.กาญจนา กาญจนสินิธท์ นายก สวท พร้อมด้วยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการ สสส. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.กาญจนา กาญจนสินิธท์ […]