ทุกท่านสามารถช่วยงาน สวท ได้

การช่วยเหลือของท่านในวันนี้ จะช่วยเปลี่ยนแปลงและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนทุกกลุ่ม เพศ วัยให้ดีขึ้นในอนาคต

ท่านสามารถช่วยงาน สวท ได้ด้วยวิธีง่าย ๆ ดังนี้

  • ช่วยประสานงานและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของ สวท ซึ่งกำลังปฏิบัติงานในท้องถิ่นของท่าน
  • บริจาคทรัพย์ สิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำหรับใช้ในโครงการต่าง ๆ ของ สวท
  • ให้ข้อเสนอแนะความรู้เรื่องการวางแผนครอบครัว อนามัยการเจริญพันธุ์ มิติหญิงชาย ไปสู่ครอบครัว เพื่อนฝูง และญาติมิตรของท่าน
  • สมัครเป็นสมาชิกของ สวท เพื่อรับข่าวสารและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากเรา

ร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์งานให้ สวท

ติดต่อเราได้ที่

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

8 ซ.วิภาวดี-รังสิต 44 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบฟอร์มการสมัครสมาชิกของสวท

โทร. 02 941 2320

โทรสาร 02 941 2338

อีเมล์ : info@ppat.or.thfacebook print