คลินิกในภาคเหนือกรุณาคลิกแผนที่เพื่อแสดงคลินิกที่อยู่ใกล้ท่าน

คลินิก สวท เวชกรรม เชียงใหม่

เลขที่ 200/3 ถนนบำรุงราษฎร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทร. 053 - 249 - 406


เปิดทำการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา8.00-17.30 น.
เปิดทำการวันเสาร์ เวลา 9.00 -16.00 น.

คลินิกความงามเปิด

วันอาทิตย์ เวลา 9.00 น- 16.00 น.

ปิดทำการวันหยุดนักขัตฤกษ์

คลินิก สวท เวชกรรม เชียงราย

เลขที่ 810/1-3 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053-713-090

เปิดทำการวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00-20.00 น.   ปิดทำการวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

คลินิก สวท เวชกรรม ลำปาง

152 /53-54 ถนนลำปาง-แม่หะ ต.พระบาท

อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

โทร 054-209-577

เปิดทำการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00 น.-18.00 น.

เปิดทำการวันเสาร์ เวลา 09.00น.-12.00 น.

ปิดทำการวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์facebook print