เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (5 ตุลาคม) คณะวิทยากรจากคลินิกเวชกรรม สวท จ.ขอนแก่น ร่วมกับ มูลนิธิไทอาทร ออกหน่วยให้ความรู้เรื่องการป้องกันเอชไอวี พร้อมกับบริการให้คำปร…
(25 กันยายน 2563) สถานศึกษาเครือข่ายกำลังนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการป้องกันเอชไอวีกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา ในการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน สรุปประเด็…
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา(15 กันยายน) ดร.นันทกาญจน์ สูงสุมาลย์ วูดแฮม รองผู้อำนวยการสมาคมฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พยาบาล คลินิกเวชกรรม สวท เชียงใหม่ กำลังบรรยายให้ควา…
คลินิกเวชกรรม สวท ลำปาง ร่วมกับกลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมอบรมแกนนำผู้ต้องขัง ป้องกันเอชไอวี/เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ณ เรือนจำ…
ดร.นันทกาญจน์ สูงสุมาลย์ วูดแฮม รองผู้อำนวยการสมาคมฯ บรรยายให้ความรู้น้องๆเยาวชนจากโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว และการศึกษานอกระบบและก…
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายนที่ผ่านมา คณะวิทยากรจาก สวท ลงพื้นที่จัดกิจกรรม การเยี่ยมเสริมพลัง( Support Visit) ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่…
ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการประกวด AHF Media Award โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยในการป้องกันโรคติดต…