ขั้นตอนการเข้ารับบริการคลินิกเวชกรรม สวท 10 แห่ง 1.คัดกรองอุณหภูมิร่างกายที่จุดคัดกรอง 1 (ทุกราย)2.ผู้มารับบริการคลินิกเวชกรรม สวท ซักประวัติที่จุดคัดกรอง 2 สำห…
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคมที่ผ่านมา นางสาววิภานันท์ บุษดี กรรมการเยาวชน สวท ร่วมให้ความรู้เยาวชน โรงเรียนวัดนาวง กทม. ภายใต้กิจกรรม ” ลูกนาวงวัยใส เข้าใจอนามั…
เมื่อวันที่ 18-20 ธันวาคมที่ผ่านมา สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สวท ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.สุรศ…
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายนที่ผ่าน สวท ร่วมกับศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ เพชรเกษม จัดกิจกรรม”วัยใสวัยปลอดภัย ท้องไม่พร้อมในวัยเรียน” ให้กับนักศึกษา ปวช. …
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมา วิทยากรจาก คลินิกเวชกรรม สวท ขอนแก่น ลงพื้นที่บรรยายให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร อ.พระยืน จ.ขอนแก่น ในประเด็น การใ…
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคมที่ผ่านมา ศ. กิตติคุณ นพ.ดำรง เหรียญประยูร ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สวท นำคณะกรรมการ สวท  ผู้อำนวยการ สวท และเจ้าหน้าที่ สวท ลงพื้นที่ จ.นร…
เมื่อวันที่ 9-11 ตุลาคมที่ผ่านมา คณะวิทยากรจาก สวท กำลังให้ความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์แก่ผู้พิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย ภายใต้โครงการชีวิตดี ครอบครัว…
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (5 ตุลาคม) คณะวิทยากรจากคลินิกเวชกรรม สวท จ.ขอนแก่น ร่วมกับ มูลนิธิไทอาทร ออกหน่วยให้ความรู้เรื่องการป้องกันเอชไอวี พร้อมกับบริการให้คำปร…
(25 กันยายน 2563) สถานศึกษาเครือข่ายกำลังนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการป้องกันเอชไอวีกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา ในการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน สรุปประเด็…