เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคมที่ผ่านมา วิทยากรจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ได้รับเชิญให้ลงพื้นที่บรรยายในห้วข้อ “เรียนรู้ร่วมกัน รู้ทัน ไม่ท้องในวัยเรียน”…
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคมที่ผ่านมา วิทยากรจากคลินิกเวชกรรม สวท ขอนแก่น ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องการตรวจมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ให้กับสตรีผู้เข้ารับการอบรม ณ ร…
ช่วงเช้าที่ผ่านมา (3/07/62) คลินิกเวชกรรม สวท ขอนแก่น ลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การวางแผนครอบครัว การเข้าถึงสิทธิด้านอนามัยเจริญพันธ…
เมื่อคืนที่ผ่านมา(10/06/62) คลินิกเวชกรรม สวท ขอนแก่น พร้อมด้วยองค์กรเครือข่าย ลงพื้นที่สถานบันเทิงให้บริการตรวจ หาการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ (VCT)พร้อมกับการ…
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คลินิก เวชกรรม สวท ขอนแก่น ร่วมจัดบูทให้ความรู้ให้แก่นักเรียนเนื่องในวัน วาเลนไทน์ ที่โรงเรียนเทศบาลสามเหลี่ยม จ.ขอนแก่น โดยภ…
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบ…
เมื่อวานนี้ (17 ต.ค.61) สวท สำนักงานโครงการจังหวัดปัตตานี เข้าให้ความรู้และบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแก่ พนักงาน บุคลากร หญิง โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตาน…
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ สวท และอาสาสมัคร ลงพื้นที่สถานบันเทิงในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติ…
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา คณะทำงาน สวท ลงพื้นที่ร้านมะดัน1 อ.คลองหลวงจ.ปทุมธานี ประชุมร่วมกับ กลุ่มอาสาสมัครพนักงานบริการหญิง เพื่อทบทวนความรู้เรื่องการป้อง…