fbpx

ขอแสดงความยินดีกับ อุปนายกสมาคมฯ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

banner-01

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณอนุกูล ปีดแก้ว อุปนายกสมาคมฯ

เนื่องในโอกาส ครม. มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

TAGS

ข่าวสารและกิจกรรม

  ประกาศคลินิกเวชกรรม สวท 7 แห่งงดให้บริการวางแผนครอบครัวระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562 เนื่องจากอบรมเจ้าหน้าที่บริการทางการแพทย์และที่เกี่ยวข้องกับงานคล…
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคมที่ผ่านมา วิทยากรจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ได้รับเชิญให้ลงพื้นที่บรรยายในห้วข้อ “เรียนรู้ร่วมกัน รู้ทัน ไม่ท้องในวัยเรียน”…