fbpx

ขอแสดงความยินดีกับ อุปนายกสมาคมฯ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

banner-01

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณอนุกูล ปีดแก้ว อุปนายกสมาคมฯ

เนื่องในโอกาส ครม. มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

TAGS

ข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อวันที่ 27 พษศจิกายนที่ผ่านมา ผู้แทนจาก สวท ร่วมประชุมให้ความเห็นเบื้องต้นการสำรวจสถานการณ์สิทธิสุขภาวะทางเพศ และอนามัยเจริญพันธุ์ของเยาวชนพิการ ร่วมกับ UNF…
ช่วงเช้าที่ผ่าน(20/09/62) คลินิกเวชกรรม สวท เชียงราย ร่วมออกบูธกิจกรรมให้ความรู้อนามัยการเจริญพันธุ์ ป้องกันการตั้งครรภ์และป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เนื่อง…