fbpx

ขอแสดงความยินดีกับ อุปนายกสมาคมฯ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

banner-01

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณอนุกูล ปีดแก้ว อุปนายกสมาคมฯ

เนื่องในโอกาส ครม. มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

TAGS

ข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา(5/11/61) ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล นายก สวท ร่วมลงนามความร่วมมือสนับสนุนเยาวชนที่มีความพิการ ส่งเสริมศักยภาพและสิทธิสุขภาวะทางเพศและอน…
วันคุมกำเนิดโลก 2562 (World Contraception Day 2019) ภายใต้แนวคิด “Power of Options…อนาคตที่เราเลือกได้”เพื่อให้วัยรุ่นและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการคุมกำเนิด