fbpx

ขอแสดงความยินดีกับ อุปนายกสมาคมฯ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

banner-01

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณอนุกูล ปีดแก้ว อุปนายกสมาคมฯ

เนื่องในโอกาส ครม. มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

TAGS

ข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (20 กันยายน) สวท จัดงานตัดสินผลการอภิปรายเชิงสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “ตั้งครรภ์ไม่พร้อมมีทางออกจริงหรือหลอก คือยุติการตั้งครรภ์”ภ…
เมื่อวันที่ 10 มีนาคมที่ผ่านมา คุณลัดดา จิตรวัฒนแพทย์ ผู้จัดการโครงการ นำคณะทำงานลงพื้นที่จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อนช่วยเพื่อน โครงการป้องกันและเข้าถึงการ…