เมื่อวันที่ 25 กันยายนที่ผ่านมา คลินิก เวชกรรม สวท อุบลราชธานี ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์พึ่งได้ OSCCและแนวทางการให้การปรึกษาวางแผนคร…
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่ สวท ประจำศูนย์ผู้ลี้ภัยจากการสู้รบจังหวัดตาก และ อาสาสมัคร สวท ออกให้บริการความรู้เรื่องการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์…
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 สวท สำนักงานโครงการ จ.ปัตตานี และคลินิก เวชกรรม สวท หาดใหญ่ ร่วมออกหน่วยให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็ง ปากมดลูกแก่สตรีวัยเจริญพันธุ์ ในโค…
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหารจากกระทรวง สาธารณสุข เยี่ยมชมบูธกิจกรรมของ ส…
เมื่อเช้าวันนี้ (30 มิ.ย 61) สวท ร่วมออกบูธให้ความรู้ฯ ในกิจกรรม Run for Health เนื่องในวันรณรงค์ตรวจเอชไอวีแห่งชาติ (1 ก.ค. 61) ภายในงานมีกิจกรรม เดิน-วิ่ง มิน…
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 วิทยากรจาก สวท ลงพื้นที่บรรยายให้ความรู้การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้งให้บริการตรวจVCT/STIs ให้กับ…
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ขึ้น ณ อาคาร…
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้ด้านการคุมกำเนิด เพื่อเติมเต็มความรู้และประสิทธิภาพการให้บริการใ…