เมื่อวันที่ 18-20 ธันวาคมที่ผ่านมา สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สวท ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.สุรศ…
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายนที่ผ่าน สวท ร่วมกับศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ เพชรเกษม จัดกิจกรรม”วัยใสวัยปลอดภัย ท้องไม่พร้อมในวัยเรียน” ให้กับนักศึกษา ปวช. …
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมา วิทยากรจาก คลินิกเวชกรรม สวท ขอนแก่น ลงพื้นที่บรรยายให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร อ.พระยืน จ.ขอนแก่น ในประเด็น การใ…
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ขอแสดงยินดีกับอาสาสมัคร สวท คุณฮาลีเมาะ ดาราแม อาจารย์วิชาน กาญจนไพโรจน์ และ คุณศุภวิทย์ ดิษฐยานุรักษ์ ได้รับรางวัลอาสาสมัครดี…
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคมที่ผ่านมา ศ. กิตติคุณ นพ.ดำรง เหรียญประยูร ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สวท นำคณะกรรมการ สวท  ผู้อำนวยการ สวท และเจ้าหน้าที่ สวท ลงพื้นที่ จ.นร…
ขณะนี้มีเว็บไซต์แอบอ้างชื่อของ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (คลินิกเวชกรรม สวท เวชกรรม ) หลอกขายยายุติการตั้งค…
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (26 กันยายน) เจ้าหน้าที่ สวท กำลังฝึกเทคนิคการสื่อสารเพื่อเข้าใจผู้อื่น (Empathic Communication)เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานและนำความรู้ไปปร…