เมื่อวานนี้(30/10/62) นางสาววิภานันท์ บุษดี กรรมการเยาวชน สวท ร่วมกับคณะวิทยากร สวท ลงพื้นที่ให้ความรู้กับน้องๆเยาวชน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ …
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ ฐานีพาณิชสกุล นำคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สวท นำแจกันดอกไม้ถวายหน้าพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอ …
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคมที่ผ่านมา ศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ ฐานีพาณิชสกุล นำคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สวท ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ…
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวท) สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย และ บริษัท ไ…
เมื่อวันที่ 9-12 กันยายนที่ผ่านมา สหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ หรือ IPPF ส่งผู้แทนเข้าทำการ ACCREDITATION เพื่อประเมินมาตรฐานในการบริหารจัดการองค์กรของ สม…
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา ดร.นันทกาญจน์ สูงสุมาลย์ วูดแฮม รองผู้อำนวยการสมาคมฯ นำเจ้าหน้าที่ สวท ฝึกอบรมซ้อมแผนการเกิดอัคคีภัย(ไฟไหม้) ในอาคาร เพื่อเตรียม…
เมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคมที่ผ่านมา กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ และสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งปร…
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ดร.นันทกาญจน์ สูงสุมาลย์ วูดแฮม รองผู้อำนวยการสมาคมฯ ได้รับเกียรติร่วมกล่าวปาฐกถางาน “วันมนุษยธรรมโลก World Humanitarian Day 2019 (1…
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขอเชิญร่วมประมูลเครื่องใช้สำนักงานที่ไม่ได้ใช้งานคุณภาพดี วันพฤหัสบดีที่  22 สิงหาค…