ขอบเขตการจ้างที่ปรึกษา (Term of Reference) สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 1. หลักการและเหตุผล ด้วยตระหนักถึงปัญห…
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (30 ก.ค.) คุณสมเจตน์ ศรีกนก รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการ สมาคมฯ กล่าวขอบคุณเครือข่ายสถานศึกษา ในการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริม…
เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคมที่ผ่านมา สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ จัดการอบรมเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ คลินิกเวชกรรม สวท จาก ทั่้วประเทศ เรื่อง Quality of Care (…
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคมที่ผ่านมา สวท ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ หมู่ 5 บ้านห้วยกรวด ตำบลควนสุบรรณ อ. บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี จัดหน่วยบริ…
  ประกาศคลินิกเวชกรรม สวท 7 แห่งงดให้บริการวางแผนครอบครัวระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562 เนื่องจากอบรมเจ้าหน้าที่บริการทางการแพทย์และที่เกี่ยวข้องกับงานคล…
ศาสตราจารย์ นพ.ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล นายกสมาคมฯ นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอย…
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ขึ้น ณ อาคาร…