fbpx

พรุ่งนี้( 1 พ.ค.) วันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 คลินิกเวชรกรม สวท เปิดให้บริการตามปกติ ทั้ง 10 แห่ง สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-941-2320 ต่อ 181-182 วันและเวลาราชการ

PR Clinic Labor

พรุ่งนี้( 1 พ.ค.) วันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 คลินิกเวชรกรม สวท เปิดให้บริการตามปกติ ทั้ง 10 แห่ง สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-941-2320 ต่อ 181-182 วันและเวลาราชการ

1.คลินิกเวชกรรม สวท ดินแดง
เลขที่ 2/11-13 อาคารพาณิชย์ 1 ถนนประชาสงเคราะห์ ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
0-2245-1888 , 0-2245-7382-4

2.คลินิกเวชกรรม สวท ปิ่นเกล้า
เลขที่ 3/20-21 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์ 0-2433-9077, 02-433-3503, 02-433-6561 เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น.- 17.00 น. วันเสาร์ เปิด เวลา 9.00 น.- 17.00น.

วันอาทิตย์ หยุด

3.คลินิกเวชกรรม สวท บางเขน
เลขที่ 8 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร 0-2941-2320 ต่อ 181

เปิดบริการ จันทร์.-ศุกร์. 8.30-16.30 น. ปิดวันเสาร์, อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทร 02-941-2320 ต่อ 181-182

4.คลินิกเวชกรรม สวท ขอนแก่น
เลขที่ 752-754 ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร.043- 223- 627 สายด่วน 095-661-6551
จันทร์-ศุกร์ เปิด เวลา 10.00 น.-18.00 น. เสาร์-อาทิตย์ เปิดเวลา 9.00 น.- 17.00น หยุดวันขัตฤกษ์

5.คลินิกเวชกรรม สวท อุบลราชธานี
เลขที่ 154-156 ถนนศรีณรงค์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร. 045 – 243 -380

เปิดบริการ จันทร์- ศุกร์  08.30 – 16.30 น. ปิด เสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

6.คลินิกเวชกรรม สวท เชียงใหม่
เลขที่ 200/3 ถนนบำรุงราษฎร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทร. 053 – 249 – 406

เปิดบริการ  จันทร์-ศุกร์ 8.00-17.30 น. วันเสาร์ 9.00 -16.00 น.

7.คลินิกเวชกรรม สวท เชียงราย
เลขที่ 810/1-3 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-713-090

เปิดบริการจันทร์-ศุกร์  17.00-20.00 น. ปรึกษาเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

8.คลินิกเวชกรรม สวท ลำปาง
152 /53-54 ถนนลำปาง-แม่หะ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000โทร 054-209-577

เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา10.00 น.-18.00 น. วันเสาร์เปิดเวลา 09.00น.-12.00 น. หยุดวันอาทิตย์

9.คลินิกเวชกรรม สวท หาดใหญ่
เลขที่ 8-12 ราษฎร์อุทิศ ซอย 9 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

เปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 น.-17.00 น. เปิดทำการวันเสาร์ เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ปิดทำการวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทร.074-252-691 และ 085-585-9580

10.คลินิกเวชกรรม สวท ภูเก็ต
เลขที่ 14/1 อาคารเซ็นทรัลแมนชั่น ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 107-108 ถนนวิชิตสงคราม ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัด ภูเก็ต 83000

เปิดบริการวันพฤหัสบดี เวลา 11.00 – 18.00 น. โทร 087-969-3702 และ 085-585-9580

TAGS

ข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคมที่ผ่านมา สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษา อนามัยการเจริญพันธุ์ บทบาทหญิงชาย เพื่อให้เด็กๆ ตระหนักถึงบทบา…