fbpx

รณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กสากล2565

LINE_ALBUM_2022.6.14_220614_16

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 65 นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานรณรงค์ “ #วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กสากล ประจำปี 2565” ของสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา โดยมี คุณสมเจตน์ ศรีกนก ผู้อำนวยการ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ และ ภาคเครือข่ายประกอบด้วย องค์กรสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา (บ้านสุขสันต์) และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เข้าร่วมงาน ณ สำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา

การจัดงานวันรณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กในปีนี้ ดำเนินงานภายใต้แคมเปญยุติการใช้แรงงานเด็กสากลว่า เมืองใหญ่สองทะเล ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก “I raise my hand for a world without child labour. #RaiseYourHandsForKids” หรือ ฉันยกมือขึ้นเพื่อโลกที่ปราศจากการใช้แรงงานเด็ก #ยกมือขึ้นเพื่อลูก เป็นการจัดกิจกรรมภายใต้ศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา หรือศูนย์ FLEC โดยมีสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา และสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบงานด้านการต่อต้านการใช้แรงงานเด็กในศูนย์ FLEC เป็นหน่วยงานหลักจัดงานรณรงค์ในครั้งนี้

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กสากล ประจำปี 2565 การมอบชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียนแก่เด็กซึ่งเป็นบุตรแรงงานเพื่อนบ้านที่ทำงานในบริเวณท่าเทียบเรือประมงสงขลา

TAGS

ข่าวสารและกิจกรรม

ช่วงเช้าที่ผ่านมา พญ.นันทา อ่วมกุล เลขาธิการสมาคมฯ เปิดงานสัมมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สวท ประจำปี 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กทม. พร้อมกับบรรยายพิเศษในหัวข้…