ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล นายกสมาคมฯ แนะนำวิธีการป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 ภายในครอบครัว ดังนี้ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ต้องพบปะสมาชิกภายใ…
มี FANPAGE Facebook และ YouTube ของ สวท หลายคน ส่งคำถามเข้ามาถามว่า มีเพศสัมพันธ์ในช่วงโควิด 19 จะติดเชื้อหรือไม่ คำถามนี้ รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น. อาจา…
วิธีป้องกันตนเองจากโควิด 19 สวมหน้ากากอนามัย และไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ ปิดปาก ปิดจมูก เวลาไอ จาม ด้วยกระดาษทิชชู หรือต้นแขนด้านใน หมั่นล้างมือให้สะ…
สถานการณ์หัวเลี้ยวหัวต่อหรือเวลาทอง (Golden period) ที่คนไทยเราจะช่วยกันลดการระบาดในประเทศให้ช้าลงเพื่อให้ระบบดูแล รักษาโรครับมือทัน เราทุกคนจึงมีหน้าที่สำคัญอย…
Social Distancing คือการเว้นระยะห่างการใช้ชีวิตในสังคม เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสร่างกาย จากการทักทายหรือทำกิจกรรมร่วมกับคนหมู่มาก รวมถึงการขอความร่วมมือให้ประชาช…
ช่วยให้คู่สมรสที่พึ่งแต่งงานกันได้มีโอกาศในการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วทกันก่อนทีลูกเป็นการลดปัญหาเรื่องการหย่าร้าง ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดี ลูกมีโอกาสได้รับการศึก…
หยุดกินยาคุมแล้วประจำเดือนไม่มา สาว ๆ ก็คงรู้สึกเป็นกังวลใจแล้ว ไหนจะยังมีปัญหาคาใจเรื่องยาคุมกำเนิดอื่น ๆ อีก วันนี้เรามาไขความกระจ่างในทุกประเด็นคำถามกัน 1.หย…
ไวรัส HPVเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิง และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ ที่เกิดขึ้นได้ทั้งในผู้หญิงและผู้ชาย โดยมีไวรัส HPV กว่า 40 ชนิดที่…
การวางแผนครอบครัว คือ การเตรียมตัวทั้งสามีและภรรยาในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน เนื่องจากทั้งสองฝ่ายมาจากครอบครัวที่แตกต่างกัน การใช้ชีวิตส่วนตัวย่อมไม่เหมือนกัน แม้ว…