หมอ ส่วนใหญ่แล้วตัวไวรัสโคโรนาจะอยู่ในน้ำลายและน้ำมูกมากที่สุด เพราะฉะนั้นการใส่หน้ากากอนามัยจะเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อและรับเชื้อได้เป็นอย่างดี ล้างมือบ่อย ๆ…
หมอ จากข้อมูลที่มีอยู่ในตอนนี้ ยังไม่ชัดเจนว่าการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสามารถติดเชื้อจากแม่ไปสู่ลูกในขณะที่ตั้งครรภ์ได้หรือไม่  แต่สามารถติดเชื้อได้หลังจากคลอ…
มอ การมีเพศสัมพันธ์ในช่วงนี้หากมั่นใจว่าทั้งชายและหญิงไม่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ที่สำคัญพร้อมจะมีบุตรก็สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติ และในช่วงนี้โอกาสที่จะประสบควา…
หมอ เชื้อไวรัสโคโรนาไม่สามารถติดต่อได้จากการมีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่ ซึ่งไม่เหมือนกับเอชไอวี/เอดส์ หรือโรคติดต่อทางเพสสัมพันธ์อื่นๆ  แต่ส่วนใหญ่แล้วการได้รับเชื้อ…
ครอบครัวจำเป็นต้องเรียนรู้และปรับตัวตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ หรือว่า New normal เช่น  1. ต้องเรียนรู้อย่างมีสติ รู้จักบริหารและจัดการความโกรธ ด้วยการมีสติรู้…
เราต้องรู้จักวิธีการผ่อนคลายความเครียดให้ถูกวิธี ยกตัวอย่างเช่น การฝึกหายใจคลายเครียด ฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ฝึกผ่อนคลายสมาธิ และในสภาพปัจจุบันนี้สำคัญที่สุดคือต…
จริงๆ แล้วคนเราสามารถบริหารจัดการความเครียดได้ด้วย 2 วิธีง่ายๆ ถ้าเข้าใจจะแก้ได้ไม่ยาก คือ   1. การสื่อสารในครอบครัว พอครอบครัวอยู่ด้วยกันมากขึ้น ปัญหาต่างๆ ก็ม…
ยังคงมีวัยรุ่นจำนวนมากที่ได้รับความรู้ ความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ จนนำไปสู่การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม รั้วรอบครอบครัว ได้สรุปเนื้อหาจากรายการรั้วรอบครอบคร…
การเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กคิดบวก มอกโลกในแง่ดี  เป็นแนวทางการเลี้ยงลูกที่เหล่าบรรดาแม่ ๆ ยุคใหม่ให้ความสนใจและอยากนำมาปรับใช้กับการเลี้ยงลูกของตัวเอง  เพราะเป็นการ…