คู่รักที่พร้อมจะมีบุตรหลายๆคู่มักประสบปัญหาที่มีลูกยากทั้งที่ไม่ได้คุมกำเนิดและมีเพศสัมพันธ์อย่่างสม่ำเสมอมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี สาเหตุนี้ เรียกว่า ภาวะมีบุตรยาก…
ความผิดปกติของประจำเดือนไม่ว่าจะในรูปแบบไหน ถ้าเกิดขึ้นกับเราก็คงไม่สบายใจแน่นอน โดยเฉพาะเรื่องของประจำเดือน หากได้กลิ่นประจำเดือนเหม็นคาวรุนแรงผิดปกติไป อาจเป็…
รอบเดือนของสาว ๆ ส่วนใหญ่จะมาแค่เดือนละครั้ง แต่จู่ ๆ ก็มีเลือดคล้ายประจำเดือนไหลออกมาอีกครั้ง ลักษณะเหมือนเป็นประจำเดือน 2 ครั้งต่อเดือนผิดปกติหรือไม่ การที่ปร…
ยาเม็ดคุมกำเนิด ถือเป็นวิธีคุมกำเนิดที่สาว ๆ ส่วนใหญ่จะเลือกใช้มากที่สุด เนื่องจากเป็นวิธีที่ง่ายและได้ผลเป็นอย่างดี ซึ่งประเภทของยาคุมกำเนิดนั้นแบ่งออกเป็น 2 ช…
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล นายกสมาคมฯ แนะนำวิธีการป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 ภายในครอบครัว ดังนี้ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ต้องพบปะสมาชิกภายใ…
มี FANPAGE Facebook และ YouTube ของ สวท หลายคน ส่งคำถามเข้ามาถามว่า มีเพศสัมพันธ์ในช่วงโควิด 19 จะติดเชื้อหรือไม่ คำถามนี้ รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น. อาจา…
วิธีป้องกันตนเองจากโควิด 19 สวมหน้ากากอนามัย และไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ ปิดปาก ปิดจมูก เวลาไอ จาม ด้วยกระดาษทิชชู หรือต้นแขนด้านใน หมั่นล้างมือให้สะ…
สถานการณ์หัวเลี้ยวหัวต่อหรือเวลาทอง (Golden period) ที่คนไทยเราจะช่วยกันลดการระบาดในประเทศให้ช้าลงเพื่อให้ระบบดูแล รักษาโรครับมือทัน เราทุกคนจึงมีหน้าที่สำคัญอย…
Social Distancing คือการเว้นระยะห่างการใช้ชีวิตในสังคม เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสร่างกาย จากการทักทายหรือทำกิจกรรมร่วมกับคนหมู่มาก รวมถึงการขอความร่วมมือให้ประชาช…