fbpx

ประกาศทั่วไป 2

ข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ มูลนิธิเอดส์ เฮลท์แคร์ ประเทศไทย ( AHF)และโรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) จัดกิจกรรม ว…
เมื่อวันที่ 13 มกราคมที่ผ่านมา คุณวรโชติ ลมุดทอง ผู้จัดการโครงการฯ พร้อมด้วยคณะทำงาน จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฎิติการแผนป้องกันโรคเอดส์และการตรวจหาเชื้อเอชไอวีภายใต…