fbpx

วิธีการบริหารจิตใจช่วงสถานการณ์โควิด 19

SSS

จริงๆ แล้วคนเราสามารถบริหารจัดการความเครียดได้ด้วย 2 วิธีง่ายๆ ถ้าเข้าใจจะแก้ได้ไม่ยาก คือ  

1. การสื่อสารในครอบครัว พอครอบครัวอยู่ด้วยกันมากขึ้น ปัญหาต่างๆ ก็มีมากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติ การสื่อสารภายในครอบครัวจึงมีความจำเป็นอย่างมาก

2. การบริหารเวลาร่วมกัน หรือการจัดการเวลาร่วมกัน ยกตัวอย่างเช่น สามีอยากดูทีวี แต่ภรรยาอยากให้ช่วยเลี้ยงลูก ทำงานบ้าน ความคิดเห็นไม่ตรงกันก็จะนำไปสู่การทะเลาะกัน ดังนั้นหากมีการทำความเข้าใจตกลงกันว่าในแต่ละวัน แต่ละคนมีหน้าที่อะไร แบ่งเวลาให้เหมาะสมและสมดุล ก็จะทำให้ปัญหาในครอบครัวลดน้อยลงได้ ทุกเรื่องสามารถพูดคุยสื่อสารได้ภายในครอบครัว

โดย นายแพทย์ยงยุทธ  วงศ์ภิรมย์ศานติ์  ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต

คลังความรู้

หมอ :  ไม่จริง เพราะการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันนั้น เพียงครั้งเดียวก็สามารถตั้งครรภ์ได้ หากร่างกายยังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์มีการตกไข่  มีประจำเดือน  มีเพศสัมพัน…
หลายครอบครัวอยากมีลูก ทำยังไงก็ไม่มี ส่วนหนึ่งเกิดจากอายุที่มากขึ้น หน้าที่การงานทำให้เครียดสะสม ร่างกายไม่สมบูรณ์ทำให้การมีลูกเป็นเรื่องที่แสนจะลำบาก  ใครอยากม…