fbpx

วิธีการบริหารจิตใจช่วงสถานการณ์โควิด 19

SSS

จริงๆ แล้วคนเราสามารถบริหารจัดการความเครียดได้ด้วย 2 วิธีง่ายๆ ถ้าเข้าใจจะแก้ได้ไม่ยาก คือ  

1. การสื่อสารในครอบครัว พอครอบครัวอยู่ด้วยกันมากขึ้น ปัญหาต่างๆ ก็มีมากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติ การสื่อสารภายในครอบครัวจึงมีความจำเป็นอย่างมาก

2. การบริหารเวลาร่วมกัน หรือการจัดการเวลาร่วมกัน ยกตัวอย่างเช่น สามีอยากดูทีวี แต่ภรรยาอยากให้ช่วยเลี้ยงลูก ทำงานบ้าน ความคิดเห็นไม่ตรงกันก็จะนำไปสู่การทะเลาะกัน ดังนั้นหากมีการทำความเข้าใจตกลงกันว่าในแต่ละวัน แต่ละคนมีหน้าที่อะไร แบ่งเวลาให้เหมาะสมและสมดุล ก็จะทำให้ปัญหาในครอบครัวลดน้อยลงได้ ทุกเรื่องสามารถพูดคุยสื่อสารได้ภายในครอบครัว

โดย นายแพทย์ยงยุทธ  วงศ์ภิรมย์ศานติ์  ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต

TAGS

คลังความรู้

ครอบครัวจำเป็นต้องเรียนรู้และปรับตัวตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ หรือว่า New normal เช่น  1. ต้องเรียนรู้อย่างมีสติ รู้จักบริหารและจัดการความโกรธ ด้วยการมีสติรู้…
ประจําเดือนไม่มา 9 เดือน ควรทํายังไงดี หมอ ควรรีบพบแพทย์ เพื่อตรวจดูหาความผิดปกติ จะต้องตรวจทั้ง 3 ระบบ ระดับสมอง ระดับรังไข่ และระดับมดลูก การตรวจจะมีตั้งแต่กา…