fbpx

วิธีการบริหารจิตใจช่วงสถานการณ์โควิด 19

SSS

จริงๆ แล้วคนเราสามารถบริหารจัดการความเครียดได้ด้วย 2 วิธีง่ายๆ ถ้าเข้าใจจะแก้ได้ไม่ยาก คือ  

1. การสื่อสารในครอบครัว พอครอบครัวอยู่ด้วยกันมากขึ้น ปัญหาต่างๆ ก็มีมากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติ การสื่อสารภายในครอบครัวจึงมีความจำเป็นอย่างมาก

2. การบริหารเวลาร่วมกัน หรือการจัดการเวลาร่วมกัน ยกตัวอย่างเช่น สามีอยากดูทีวี แต่ภรรยาอยากให้ช่วยเลี้ยงลูก ทำงานบ้าน ความคิดเห็นไม่ตรงกันก็จะนำไปสู่การทะเลาะกัน ดังนั้นหากมีการทำความเข้าใจตกลงกันว่าในแต่ละวัน แต่ละคนมีหน้าที่อะไร แบ่งเวลาให้เหมาะสมและสมดุล ก็จะทำให้ปัญหาในครอบครัวลดน้อยลงได้ ทุกเรื่องสามารถพูดคุยสื่อสารได้ภายในครอบครัว

โดย นายแพทย์ยงยุทธ  วงศ์ภิรมย์ศานติ์  ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต

TAGS

คลังความรู้

เมื่อพ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องการจะพูดคุยเรื่องเพศกับลูกๆ สิ่งสำคัญของการพูดคุยคือการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจะทำให้ลูกๆเกิดความเชื่อมั่น ไว้ใจ และพร้อม…
การเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กคิดบวก มอกโลกในแง่ดี  เป็นแนวทางการเลี้ยงลูกที่เหล่าบรรดาแม่ ๆ ยุคใหม่ให้ความสนใจและอยากนำมาปรับใช้กับการเลี้ยงลูกของตัวเอง  เพราะเป็นการ…