fbpx

วิธีการบริหารจิตใจช่วงสถานการณ์โควิด 19

SSS

จริงๆ แล้วคนเราสามารถบริหารจัดการความเครียดได้ด้วย 2 วิธีง่ายๆ ถ้าเข้าใจจะแก้ได้ไม่ยาก คือ  

1. การสื่อสารในครอบครัว พอครอบครัวอยู่ด้วยกันมากขึ้น ปัญหาต่างๆ ก็มีมากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติ การสื่อสารภายในครอบครัวจึงมีความจำเป็นอย่างมาก

2. การบริหารเวลาร่วมกัน หรือการจัดการเวลาร่วมกัน ยกตัวอย่างเช่น สามีอยากดูทีวี แต่ภรรยาอยากให้ช่วยเลี้ยงลูก ทำงานบ้าน ความคิดเห็นไม่ตรงกันก็จะนำไปสู่การทะเลาะกัน ดังนั้นหากมีการทำความเข้าใจตกลงกันว่าในแต่ละวัน แต่ละคนมีหน้าที่อะไร แบ่งเวลาให้เหมาะสมและสมดุล ก็จะทำให้ปัญหาในครอบครัวลดน้อยลงได้ ทุกเรื่องสามารถพูดคุยสื่อสารได้ภายในครอบครัว

โดย นายแพทย์ยงยุทธ  วงศ์ภิรมย์ศานติ์  ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต

คลังความรู้

หมอ :  ไม่จริง กระโดดหรือท่าชี้ฟ้าหลังจากมีเพศสัมพันธ์ไม่สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้ทุกกรณี โดย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น.อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-น…
ไวรัส HPVเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิง และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ ที่เกิดขึ้นได้ทั้งในผู้หญิงและผู้ชาย โดยมีไวรัส HPV กว่า 40 ชนิดที่…