fbpx

สวท จัดอบรมเยาวชนมุ่งเน้นให้เข้าถึงการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย

Teen-M002

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (31 ส.ค.) สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศฯ ได้จัดการอบรมโครงการเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ การยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยในประเทศไทย ด้วยการประชุม Video Conference โปรแกรม Zoom ซึ่งได้รับเกียรติจาก มีนายสมเจตน์ ศรีกนก ผอ.สวท กล่าวต้อนรับ โดยมีคุณวรโชติ ลมุดทอง ผูู้จัดการโครงการสมาคมฯ และคณะ ทำหน้าที่เป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้ มีแกนนำเยาวชนเข้าร่วมการอบรมอย่างพร้อมเพรียง

TAGS

ข่าวสารและกิจกรรม

#รั้วรอบครอบครัวLIVE Special พูดคุยกับ ศ.นพ. สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล นายกสมาคมฯ ในประเด็น #วันครอบครัวแห่งชาติ #49ปีสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถ…
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายนที่ผ่าน สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ จัดการประชุมคณะกรรมการ สวท สมัยที่ 17 (2564-2568) ในวาระการพิจารณาคัดเลือกกรรมการเจ้าหน้าที่ ณ …