fbpx

สวท จัดอบรมเยาวชนมุ่งเน้นให้เข้าถึงการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย

Teen-M002

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (31 ส.ค.) สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศฯ ได้จัดการอบรมโครงการเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ การยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยในประเทศไทย ด้วยการประชุม Video Conference โปรแกรม Zoom ซึ่งได้รับเกียรติจาก มีนายสมเจตน์ ศรีกนก ผอ.สวท กล่าวต้อนรับ โดยมีคุณวรโชติ ลมุดทอง ผูู้จัดการโครงการสมาคมฯ และคณะ ทำหน้าที่เป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้ มีแกนนำเยาวชนเข้าร่วมการอบรมอย่างพร้อมเพรียง

TAGS

ข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา ( 30 มิถุนายน) นายอนุกูล ปีดแก้ว อุปนายกสมาคมฯ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชญานิศวร์ โคโนะ เลขาธิการสมาคมฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา …
คลินิกเวชกรรม สวท ลำปาง ร่วมกับกลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมอบรมแกนนำผู้ต้องขัง ป้องกันเอชไอวี/เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ณ เรือนจำ…