fbpx

สวท ลงพื้นที่สถานบันเทิงจัดประชุมแนวร่วมอาสาสมัครเติมเต็มความรู้ป้องกันเอชไอวี

MET001

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา คณะทำงาน สวท ลงพื้นที่ร้านมะดัน1 อ.คลองหลวงจ.ปทุมธานี ประชุมร่วมกับ กลุ่มอาสาสมัครพนักงานบริการหญิง เพื่อทบทวนความรู้เรื่องการป้องกันการติดเชื้อเอชไวี พร้อมกับสรุปผลการดำเนินงานให้กลุ่มอาสาสมัครได้รับทราบ โดยงานรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีถือเป็นหนึ่งภารกิจที่สำคัญของ สวท

ชมภาพบรรยากาศได้ที่ facebook/สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ

TAGS

ข่าวสารและกิจกรรม

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ สหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ (International Planned Parenthood Federation: IPPF) จัดกิจกรรมรับสมัคร นักขับเคลื่อ…
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ( 24 ก.พ.) สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด จัดกิจกรรมอบรมแกนนำเยาวชนในหัวข้อ “รู้จริงมั้ยอนามัยการเจริญ…