fbpx
S__20504598

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสงขลา สงขลา จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้เรื่อง อนามัยการเจริญพันธุ์ เพศวิถีศึกษา การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอชไอวี/เอดส์ ณ วิทยาลัยอาชีวบริหารธุรกิจวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา สนับสนุนถุงยางอนามัยให้กับน้องๆเยาวชนที่เข้ารับการอบรม

TAGS

ข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อวันที่18-19 กรกฎาคมที่ผ่านมา คณะวิทยากรจากคลินิกเวชกรรม สวท หาดใหญ่ และวิทยากรจาก สวท ปัตตานี กำลังให้ความรู้เพศวิถีศึกษา เรื่อง การป้องกันโรคติดต่อทางเพศส…
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 น. ประเด็น #ฝากครรภ์ช่วงโควิดปลอดภัยแค่ไหน โดย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น.ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติ-นรีเวชศาสตร์ รพ.ศิ…