fbpx

สวท เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ ฝึกอบรมการใช้โปรแกรมออนไลน์

LINE_ALBUM_211230_14

เมื่อวันที่ 28-29 ธันวาคมที่ผ่านมา คุณสมเจตน์ ศรีกนก ผู้อำนวยการ สวทเป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาศักยภาพการใช้โปรแกรมออนไลน์สำหรับการสื่อสารเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานออนไลน์ของเจ้าหน้าที่ สวท สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน โดยมีทีมวิทยากรจาก HealthNet ยกทีมมาให้ความรู้ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ สวท จากทั่วประเทศเข้าร่วมการฝึกอบรมอย่างพร้อมเพรียง สนุกสนานและได้รับความรู้มาก ๆ

TAGS

ข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา สวท กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการฝึกอบรมทั…
ระหว่างวันที่ 14 – 17 มิถุนายน 2565   สำนักโครงการปัตตานี จัดกิจกรรมแพร่ความรู้ เรื่อง อนามัยการเจริญพันธ์ุ เพศวิถีศึกษา โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอชไอวี/เ…