fbpx

สวท เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ ฝึกอบรมการใช้โปรแกรมออนไลน์

LINE_ALBUM_211230_14

เมื่อวันที่ 28-29 ธันวาคมที่ผ่านมา คุณสมเจตน์ ศรีกนก ผู้อำนวยการ สวทเป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาศักยภาพการใช้โปรแกรมออนไลน์สำหรับการสื่อสารเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานออนไลน์ของเจ้าหน้าที่ สวท สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน โดยมีทีมวิทยากรจาก HealthNet ยกทีมมาให้ความรู้ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ สวท จากทั่วประเทศเข้าร่วมการฝึกอบรมอย่างพร้อมเพรียง สนุกสนานและได้รับความรู้มาก ๆ

TAGS

ข่าวสารและกิจกรรม

ขั้นตอนการเข้ารับบริการคลินิกเวชกรรม สวท 10 แห่ง 1.คัดกรองอุณหภูมิร่างกายที่จุดคัดกรอง 1 (ทุกราย)2.ผู้มารับบริการคลินิกเวชกรรม สวท ซักประวัติที่จุดคัดกรอง 2 สำห…
สวท จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสื่อสารในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในสถานศึกษา ให้กับแก่ครูแกนนำ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภายใต้โครงการส่งเ…