fbpx

สวท ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการใหญ่ IPPF ในโอกาสเยือนประเทศไทยเพื่อพบปะกับองค์กรภาคี พร้อมกับเยี่ยมชมคลินิก เวชกรรม สวท บางเขน

DG IPPF001

ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล นายก สวท คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สวท ให้การต้อนรับ Dr. Alvaro Bermejo ผู้อำนวยการใหญ่ (Director-General) ของสหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ ( International Planned Parenthood Federation – IPPF) ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ สวท พร้อมกับเข้าเยี่ยมชมการทำงานของคลินิก เวชกรรม สวท ในโอกาสมาเยือนประเทศไทยเพื่อพบปะภาคีเครือข่าย โดย สวท เป็น สมาชิก ของ IPPFเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทย และในช่วงค่ำวันเดี่ยวกัน สวท ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับ Dr. Alvaro Bermejo และคณะ โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงาน

ชมภาพบรรยากาศได้ที่ facebook/สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ

TAGS

ข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อวันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา คุณสมเจตน์ ศรีกนก ผอ.สวท นำคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นระหว่าง 7 องค์กรพันธมิตร เพื่อกำหนดแผนก…
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ( 6 พ.ค.) สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ จัดพิธีเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบ้านหอมลำดวน พร้อมกับทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 52 ปี สมาคมฯซึ่งไ…