fbpx

สาวๆ!!ควรรู้จักและป้องกันมะเร็งปากมดลูก

contraceptive6

มะเร็งปากมดลูกเป็นโรคร้ายที่ไกล้ตัวขอสาวๆ เพราะเป็นโรคที่พบเป็นอันดับต้นๆ ของโรคมะเร็งในสตรี แต่ผู้หญิงส่วนใหญ่หลายคนก็ยังละเลยที่จะเรียนรู้และป้องกันโรคร้ายนี้ โดยเฉพาะผู้หญิงวัยสาวที่อาจมองว่า โรคนี้ไม่เกิดขึ้นในวัยเราหรอก หรือคนที่คิดว่าไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ หรือไม่ใช่คนเปลี่ยนคู่นอนบ่อยไม่มีทาง เป็นโรคนี้…ขอบอกว่าคุณคิดผิด

มะเร็งปากมดลูกเกิดจากการติดเชื้อ HPV ที่เซลล์บริเวณปากมดลูกซึ่งจะเริ่มเกิดการอักเสบขึ้น แต่ผู้หญิงร้อยละ 60 ที่ติดเชื้อและมีอาการอักเสบนี้ ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายจะสามารถรักษาอาการให้หายได้เองในระยะเวลา 2-4 ปี แต่ก็มีผู้หญิงอีกร้อยละ 15 ที่เกิดความผิดปกติของเซลล์ไปสู่ขั้นที่รุนแรงมากขึ้น และเมื่อมาถึงจุดนี้ ผู้หญิงร้อยละ 30-70 จะมีความผิดปกติของเซลล์รุนแรงมากขึ้นอีกหากไม่ได้รับการตรวจและรักษาให้หายขาด เพราะเชื้อ HPV จะเข้าไปทําาให้กลไกควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล์เสียไป ขั้นตอนนี้จะใช้ระยะเวลาประมาณ 10 ปี และเข้าสู่การเป็นมะเร็งปากมดลูก

วิธีการป้องกันกันคือ การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งขณะมีเพศสัมพันธ์ ไม่หลับนอนกับผู้ชายหลายคนโดยไม่ป้องกันตนเอง ที่สำคัญต้องหมั่นตรวจสุขภาพภายในอย่างสม่ำเสมอ

ที่มา:หนังสือห่างไกลมะเร็งปากมดลูก

TAGS

คลังความรู้

หมอ ประสิทธิภาพของยาเม็ดคุมกำเนิดนั้นไม่ค่อยเต็มร้อย ซึ่งไม่เหมือนกับยาเม็ดคุมกำเนิดแบบปกติที่กินทุกวันประสิทธิภาพจึงสูงกว่ายาเม็ดคุมกำเนิดแบบฉุกเฉิน อาการที่กล…
มี FANPAGE Facebook และ YouTube ของ สวท หลายคน ส่งคำถามเข้ามาถามว่า มีเพศสัมพันธ์ในช่วงโควิด 19 จะติดเชื้อหรือไม่ คำถามนี้ รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น. อาจา…