fbpx

อุ้มบุญอย่างไรให้ถูกกฎหมาย

Title14 ผญ

อยากมีลูกแต่มีลูกยาก มีลูกไม่ได้? หาคนมาตั้งครรภ์แทนจะผิดกฎหมายหรือไม่ มีลูกอายุเท่าไหร่จึงจะไม่เข้าข่ายมีลูกยาก #รั้วรอบครอบครัวสัญจร ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ พญ.ณิชมน ภาคย์ภิญโญ ศูนย์ผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลศิริราช ร่วมพูดคุยในประเด็น #อุ้มบุญอย่างไรให้ถูกกฎหมาย

TAGS

คลังความรู้

หลังกินยาคุมฉุกเฉิน 3 วัน มีเลือดออกกะปริบกะปอย ตรวจการตั้งครรภ์แล้วขึ้นขีดเดียว เลือดที่ออกคือเลือดอะไรเป็นเลือดที่บ่งบอกอาการตั้งครรภ์หรือไม่ หรือเป็นเพราะฤทธ…
การวางแผนครอบครัว คือ การเตรียมตัวทั้งสามีและภรรยาในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน เนื่องจากทั้งสองฝ่ายมาจากครอบครัวที่แตกต่างกัน การใช้ชีวิตส่วนตัวย่อมไม่เหมือนกัน แม้ว…