fbpx

เลขาธิการ สวท และกรรมการเยาวชน สวท เข้าร่วมประชุม IPPF GLOBAL

203596

ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายนที่ผ่านมา รศ.ดร. ชญานิศวร์ โคโนะ เลขาธิการสมาคมฯ และคุณดัชนียา รัตนศิริ กรรมการเยาวชน เข้าร่วมการสัมมนา IPPF GLOBAL INITIATIVE GOVERNANCE STRENGTHENING LEARNING DAYS ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2565 ณ โรมแรมอมารี วอเตอร์เกท กทม. ซึ่งจัดโดย สหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ หรือ IPPF

TAGS

ข่าวสารและกิจกรรม

ผู้แทน สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ เดินสายเข้าพบพี่น้องสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนงานของ สวท มาตลอดทั้งปี 2561 ขอบคุณสื่อมวลชนที่ร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของ…
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (21 ตุลาคม) คลินิกเวชกรรม สวท เชียงใหม่ จัดกิจกรรมแจกจ่ายยาสามัญประจำบ้านให้กับประชาชนทั่วไปในพื้นที่และผู้เข้ารับบริการวางแผนครอบครัว เน…