fbpx

โครงการGROWTHร่วมแบ่งปันประสบการณ์งานวางแผนครอบครัวนานาชาติ 2022

Present001

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายนที่ผ่านมา รศ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น. กรรมการบริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย / ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ได้รับเกียรติให้เป็นผู้แทนแลกเปลี่ยนความรู้ ในหัวข้อ #บทบาทของภาคเอกชนต่อการแบ่งปันความรู้สู่ระดับรากหญ้าและการมีส่วนร่วมของชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมการเข้าถึงความรู้อนามัยการเจริญพันธุ์และการดูแลสุขภาพตนเองในกลุ่มเกษตรกรไทย ( GROWTH : Grow Together Healthire) โดยความร่วมมือของ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ และ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ในงานประชุมวิชาการวางแผนครอบครัวนานาชาติ ( The International Conference on Family Planning 2022 ) ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

สำหรับงานICFP2022 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 -17 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติพีช เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีองค์กรพัฒนาเอกชนกว่า 140 ประเทศทั่วโลกเดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้

TAGS

คลังความรู้

หมอ อาจเกี่ยวกับระดับของฮอร์โมนที่ไม่มีการกระตุ้นที่มากพอ หรืออาจเกิดจากน้ำหนักที่ลดมาก หรือเพิ่มขึ้นมากอย่างรวดเร็วจนเกินไป จึงส่งผลกระทบต่อปริมาณของประจำเดือน…
เมื่อพ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องการจะพูดคุยเรื่องเพศกับลูกๆ สิ่งสำคัญของการพูดคุยคือการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจะทำให้ลูกๆเกิดความเชื่อมั่น ไว้ใจ และพร้อม…