fbpx

ได้รับเชื้อมะเร็งปากมดลูก สามารถฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV ได้หรือไม่

young-worried-asian-woman-isolated-blue-wall_231208-10573

ได้รับเชื้อมะเร็งปากมดลูก แต่ยังไม่เข้าระยะแรก สามารถฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV ได้หรือไม่

หมอ การที่ไปตรวจหาเชื้อ HPV แล้วพบไม่ว่าจะสายพันธ์ไหน แปลว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูก หรือติดเชื้อ HPV อื่น ปัจจุบันวัคซีนสำหรับป้องกันไวรัส HPV ที่มีอยู่ 9 สายพันธ์ 4 สายพันธ์ และ 2 สายพันธ์ การที่ตรวจพบเชื้อแต่ยังไม่มีความผิดปกติขอเซลล์ที่ปากมดลูก แสดงว่ามีความเสี่ยงสูงสามารถฉีดวัคซีนป้องกันไว้ได้ เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ได้รับเชื้อมะเร็งปากมดลูก หรือเชื้อไวรัส HPV อื่นเข้าไปในร่างกาย

ข้อมูล โดย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น.อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

TAGS

คลังความรู้

อยากมีลูกแต่มีลูกยาก มีลูกไม่ได้? หาคนมาตั้งครรภ์แทนจะผิดกฎหมายหรือไม่ มีลูกอายุเท่าไหร่จึงจะไม่เข้าข่ายมีลูกยาก #รั้วรอบครอบครัวสัญจร ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ …
หมอ หลังจากมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน คุณสาวๆสามารถตรวจสอบการตั้งครรภ์ได้ในระยะเวลา 7 วันขึ้นไป แต่ถ้าจะให้ชัวร์ ต้อง 3 สัปดาห์ขึ้นไปหรือ 21 วัน ข้อมูล โดย รศ.ร…