fbpx

ขอแสดงความยินดีกับ อุปนายกสมาคมฯ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

banner-01

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณอนุกูล ปีดแก้ว อุปนายกสมาคมฯ

เนื่องในโอกาส ครม. มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

TAGS

News & Activity

ขณะนี้มีเว็บไซต์แอบอ้างชื่อของ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เมื่อเช้าวันนี้ (30 มิ.ย 61) สวท ร่วมออกบูธให้ความรู้ฯ ในกิจกรรม Run for Health เนื่องในวันรณรงค์ตรวจเอชไอวีแห่งชาติ (1 ก.ค. 61) ภายในงานมีกิจกรรม เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ชิงถ้วยรางวัล พร้อมกับมีหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษา โดยบูธกิจกรรมของ สวท มุ่ง เน้นให้ความรู้เรื่องการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้มาร่วมกิจกรมเป็นจำนวนมาก…