fbpx

คลินิกเวชกรรม สวท ขอนแก่น ลงนาม MOUส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น กับศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Mou KK 006

วันที่ 18 สิงหาคมที่ผ่านมา คลินิกเวชกรรม สวท ขอนแก่น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นกับ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เพื่อการดำเนินงานร่วมกันในการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น ในเขตสุขภาพที่ 7 ให้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพต่อไป โดย นพ.ชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น คุณวารุณี ตั้งศิริ ผู้จัดการคลินิกเวชกรรม สวท ขอนแก่น และ นพ.เรืองกิตติ์ ศิริกาญจนกูล ผู้ประสานงานกลางเครือข่าย RSA Thai และหัวหน้ากลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม

TAGS

News & Activity

PPAT Khonkaen clinic cooperated with Khonkaen hospital, Namphong hospital, Ubonrat hospital, Kranuan hospital and Female Sex Workers Network Centre to conduct onsite activity in order to provide HIV voluntary counselling and testing to female sex workers in Khonkaen’s service establishment areas as well as disseminate knowledge on HIV prevention under the Project HIV Prevention Service to Female Sex Workers….
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   ได้จัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและบริการอนามัยเจริญพันธุ์  มีแผนที่จะปรับปรุงพื้นที่บริเวณห้องอาหารเดิมของสมาคมฯ เพื่อเป็นสถานที่ในการประกอบอาหาร จึงขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการที่มีความสนใจทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารผู้สูงอายุ  อาหารทั่วไปหรืออื่นๆ  นำเสนอแผนธุรกิจต่อสมาคมฯ ด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ความคาดหวัง/การคาดการณ์กลุ่มลูกค้าบริการจากครัว สวท ประกอบอาหารตามหลักโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุที่พักในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุของสมาคมฯ 20 เตียง (อาหาร 3 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อ) พร้อมเครื่องดื่ม อาหารสุขภาพหรืออาหารอื่นๆ สำหรับกลุ่มบุคคลทั่วไปที่มาติดต่อและใช้บริการที่สมาคม ประมาณวันละ 40 คน สำหรับเจ้าหน้าที่ สวท  ประมาณวันละ 20-30 คน เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ    มีความรู้ความสามารถด้านการประกอบอาหารสำหรับผู้สูงอายุและอาหารเฉพาะโรค    นำเสนอแผนธุรกิจเพื่อการประกอบการและแผนการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการรวมถึงครัว ต่อสมาคมฯ ได้โดยอิสระ    มีความรู้ด้านการประกอบกิจการร้านอาหารหรืองานครัว ข้อมูลทั่วไปโดยสังเขป    เลขที่ 8 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.   ( ปาก ซอยวิภาวดีรังสิต 44 มีสถานีรถไฟฟ้าวัดเสมียนสายสีแดง)    มีร้านอาหารตามสั่งทั่วไป ประมาณ 4 ร้าน   ห่างจากถนนวิภาวดีรังสิตประมาณ 100 เมตร   ในซอยมี ร้านสะดวกซื้อ Seven Eleven 1 ร้าน   สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)    Apartment 2 แห่ง / หอพัก 2 แห่ง หมายเหตุ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม…