fbpx

ประชุมคณะกรรมการสมัยที่ 17 พิจารณาคัดเลือกกรรมการเจ้าหน้าที่

C007

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายนที่ผ่าน สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ จัดการประชุมคณะกรรมการ สวท สมัยที่ 17 (2564-2568) ในวาระการพิจารณาคัดเลือกกรรมการเจ้าหน้าที่ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ โดยมี ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล รักษาการตำแหน่ง นายกสมาคมฯ เป็นประธานในการดำเนินการประชุม โดยมีคณะกรรมการสมัยที่ 16 และคณะกรรมการสมัยที่ 17 เข้าร่วมประชุมแบบ Social Distancing พร้อมด้วยคณะกรรมการสมัยที่ 17 ได้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom ในส่วนของผลการประชุมสามารถติดตามอย่างเป็นทางการได้ที่ www.ppat.or.th ในวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น.

TAGS

News & Activity

แจ้งเตือน ประชาชน ระวังเว็บไซต์ สวท ปลอม หลอกขายยายุติการตั้งครรภ์ ขณะนี้มีเว็บไซต์แอบอ้างชื่อของ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (คลินิก สวท เวชกรรม ) หลอกขายยายุติการตั้งครรภ์ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ที่ใช้ยาดังกล่าว โดย สมาคมฯขอชี้แจ้งว่า เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ สมาคมฯ คือ www.ppat.or.th เท่านั้น ซึ่งขณะนี้ สมาคมฯกำลังดำเนินการทางกฎหมายกับเว็บไซต์ดังกล่าว จึงขอแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยโทรสอบถามได้ที่ 02-941-2320 ต่อ201-204 ในวันและเวลาราชการหรือ ติดต่อกับ สมาคมฯผ่านfacebook/ppatbangkok ตลอด 24 ชั่วโมง…
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (21 ตุลาคม) คลินิกเวชกรรม สวท เชียงใหม่ จัดกิจกรรมแจกจ่ายยาสามัญประจำบ้านให้กับประชาชนทั่วไปในพื้นที่และผู้เข้ารับบริการวางแผนครอบครัว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี องค์สมเด็จอุปถัมภ์ของ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ สมเด็จย่า ทรงมีพระนามเดิมว่า สังวาลย์ ในขณะนั้นยังไม่มีนามสกุล โดยพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2443 ทรงเป็นบุตรคนที่ 3 ใน พระชนกชู และ พระชนนีคำ ทรงมีพระภคินี และพระเชษฐา 2 คนซึ่งได้ถึงแก่กรรมตั้งแต่เยาว์วัย คงเหลือแต่พระอนุชาอ่อนกว่าพระองค์ 2 ปี คือ คุณถมยา หลังจากพระชนกชู และพระชนนีคำถึงแก่กรรม หลังจากนั้นพระองค์ทรงอยู่ในความอุปการะของ ป้าซ้วย พี่สาวของพระชนนีคำ ซึ่งมีอาชีพรับจ้างม้วนบุหรี่ และทำขนมขาย สมเด็จย่า เข้าเรียนที่โรงเรียนสตรีวิทยา จากนั้นเข้าโรงเรียนแพทย์ผดุงครรภ์ และหญิงพยาบาลแห่งศิริราช หลังจากสำเร็จการศึกษา ทรงได้รับการคัดเลือกให้ไปทรงศึกษาวิชาพยาบาลต่อ ที่โรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา ขณะที่กำลังทรงศึกษาวิชาแพทย์ปีที่ 1 สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์ ทรงพบและพอพระทัยกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ด้วยมีพระศิริโฉมงดงาม พระอุปนิสัย และพระคุณสมบัติอื่นๆ ดังนั้นสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์จึงทรงมีลายพระหัตถ์กราบบังคมทูลสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พระราชมารดา ขอพระราชทานพระราชานุญาตหมั้นกับ นางสาวสังวาลย์ เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2463 ได้มีพิธีอภิเษกสมรสที่วังสระปทุม และหลังจากได้อภิเษกสมรสแล้ว ทั้ง 2 พระองค์ได้ตามเสด็จด้วยกันไปประพาสเมืองต่างๆ ในทวีปยุโรป และ…