fbpx

สวท จัดงานสัมมนาสร้างพลังใจจับมือไว้แล้วไปด้วยกัน

P1270370

เมื่อวันที่ 23-25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯจัดงานสัมมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสมัครสมานสามัคคี พัฒนาองค์กรไปสู่จุดมุ่งหมาย ภายใต้ธีมงานจับมือไว้แล้วไปด้วยกัน โดยภายในงานมี ศ.นพ. สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล นายก สวท พร้อมด้วยคณะกรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ สวท จากทุกภูมิภาคเข้าร่วมงาน  พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์  หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมบรรยายในหัวข้อ การสร้างสุขในองค์กรด้วยสติ ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสระบุรี นอกจากกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้แล้วนั้น ยังมีกิจกรรมฐานความรู้ต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ สวท ให้ดียิ่งขึ้น

ศ.นพ. สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล นายก สวท กล่าวระหว่างการบรรยายในหัวข้อเสริมพลังสร้างแรงใจ ว่า สิ่งสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรของเราเดินหน้าไปได้ เราต้องทำงานร่วมกัน สามัคคีกัน ต้องรู้จักการเห็นอกเห็นใจกัน แม้ว่าต่างคนจะมีมุมมองในการทำงานไม่เหมือนกัน แต่เราก็สามารถทำงานร่วมกันได้ การรู้จักให้  ให้อะไรก็ไม่สู้การรู้จักให้อภัย ผมอยากให้ทุกคนนั้นมีคำว่าให้อภัยอยู่ในใจ เพราะการให้อภัยเป็นสิ่งที่ดีงาม คือ  1.เป็นการให้ทานหรืออภัยทาน เป็นการให้ที่ไม่ต้องใช้ทรัพย์ใดๆ 2.สามารถให้ได้ทันที 3. ผลที่ได้กลับคืนมานั้นยิ่งใหญ่ เพราะการให้อภัยจะนำมาสู่มิตรภาพ อยากให้คำนี้อยู่ในใจทุกคน เป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ การให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด การสัมมนาในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญ คืออยากให้ทุกคนสมัครสมานสามัคคีกัน ช่วยกันทำงานเพื่อนำพาองค์กรไปสู้เป้าหมาย ชาว สวท ทุกคนต้องรวมพลังกัน

TAGS

News & Activity

เมื่อวันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา คุณสมเจตน์ ศรีกนก ผอ.สวท นำคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นระหว่าง 7 องค์กรพันธมิตร เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานและกำหนดเป้าหมาย ของศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา (Fishermen Life Enhancement Center หรือ ศูนย์ FLEC) ในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2564-2568) โดยมี นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) นายชาญชัย โชติชูทิพย์ หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา และนางสาวนาตยา เพชรรัตน์ ผู้จัดการศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา ณ ท่าเทียบเรือประมงสงขลา จ.สงขลา ศูนย์สวัสดิภาพฯ แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 มีเป้าหมายสำคัญเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานประมงและครอบครัวในพื้นที่จังหวัดสงขลา ช่วยลดการเอาเปรียบแรงงาน บุตรหลานได้มีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น มี 5 องค์กรที่ร่วมกันก่อตั้ง ได้แก่ 1). องค์การสะพานปลา 2).กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 3).สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ 4).ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา (บ้านสุขสันต์) และ 5) ซีพีเอฟ…
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (26/05/63) ดร.นันทกาญจน์ สูงสุมาลย์ วูดแฮม รองผู้อำนวยการสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ เป็นผู้นำกลุ่มในการสนทนา focus group discussion เรื่อง การดูแลสุขภาพวัยรุ่นในชุมชน โดยมีผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล ผู้นำศาสนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มูลนิธิบ้านมิตราทร เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตวัยรุ่นในพื้นที่ เพื่อนำมาใช้ในโครงการชุมชนร่วมใจพัฒนาอนามัยวัยรุ่นในอำเภอแม่อายและอำเภอเชียงดาว (UNICEF) ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่…