fbpx

สวท ผนึกกำลัง ซีพีเอฟ ป้องกันการค้ามนุษย์ในแรงงานประมง

35271

เมื่อวันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา คุณสมเจตน์ ศรีกนก ผอ.สวท นำคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นระหว่าง 7 องค์กรพันธมิตร เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานและกำหนดเป้าหมาย ของศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา (Fishermen Life Enhancement Center หรือ ศูนย์ FLEC) ในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2564-2568) โดยมี นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) นายชาญชัย โชติชูทิพย์ หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา และนางสาวนาตยา เพชรรัตน์ ผู้จัดการศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา ณ ท่าเทียบเรือประมงสงขลา จ.สงขลา

ศูนย์สวัสดิภาพฯ แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 มีเป้าหมายสำคัญเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานประมงและครอบครัวในพื้นที่จังหวัดสงขลา ช่วยลดการเอาเปรียบแรงงาน บุตรหลานได้มีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น มี 5 องค์กรที่ร่วมกันก่อตั้ง ได้แก่ 1). องค์การสะพานปลา 2).กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 3).สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ 4).ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา (บ้านสุขสันต์) และ 5) ซีพีเอฟ

TAGS

News & Activity

ให้บริการตรวจหาเชื้อเอชไอวีโดยความสมัครใจ(VCT)ในกลุ่มชายรักชายในกิจกรรม “WHAT HAPPENS TO THURSDAY 90s เมื่อคืนที่ผ่านมา (30 พ.ย.60) คุณสุชาดา ไทยบรรเทา ผู้อำนวยการฯ มอบเกียริติบัตรให้กับองค์กรเครือข่าย ในกิจกรรม “WHAT HAPPENS TO THURSDAY 90s ณ Cé la Vi สาทร สแควร์ ชั้น 39 พร้อมกับเปิดหน่วยบริการตรวจเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ(VCT)ในกลุ่มชายรักชาย ฟรี โดยมีผู้สนใจเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก…
PPAT Khonkaen clinic with Regional Health Promotion Center 7 Khonkaen conducted onsite activity to disseminate knowledge on unplanned pregnancy prevention and contraceptive pills as well as Act For Prevention And Solution Of The Adolescent Pregnancy Problem, B.E. 2559 (2016), to students in Khonkaen Vocational College on 25 February 2021….