fbpx

สวท ออกหน่วยแพทย์ให้บริการอนามัยการเจริญพันธุ์แก่ประชาชน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

MM004

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ซึ่งนำโดยคุณสุชาดา ไทยบรรเทา ผู้อำนวยการ สวท สำหรับการออกหน่วยแพทย์ในครั้งนี้ สวท ได้ให้บริการความรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ บริการตรวจคัดกรองหาการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ ตรวจหาเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตรวจเบาหวาน/ความดัน โดยไม่คิดค่าบริการ ซึ่งได้รับความสนใจจาก นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมฐานความรู้ และรับบริการด้านการแพทย์พร้อมขอคำปรึกษาจำนวนมาก

TAGS

News & Activity

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (21 ตุลาคม) คลินิกเวชกรรม สวท เชียงใหม่ จัดกิจกรรมแจกจ่ายยาสามัญประจำบ้านให้กับประชาชนทั่วไปในพื้นที่และผู้เข้ารับบริการวางแผนครอบครัว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี องค์สมเด็จอุปถัมภ์ของ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ สมเด็จย่า ทรงมีพระนามเดิมว่า สังวาลย์ ในขณะนั้นยังไม่มีนามสกุล โดยพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2443 ทรงเป็นบุตรคนที่ 3 ใน พระชนกชู และ พระชนนีคำ ทรงมีพระภคินี และพระเชษฐา 2 คนซึ่งได้ถึงแก่กรรมตั้งแต่เยาว์วัย คงเหลือแต่พระอนุชาอ่อนกว่าพระองค์ 2 ปี คือ คุณถมยา หลังจากพระชนกชู และพระชนนีคำถึงแก่กรรม หลังจากนั้นพระองค์ทรงอยู่ในความอุปการะของ ป้าซ้วย พี่สาวของพระชนนีคำ ซึ่งมีอาชีพรับจ้างม้วนบุหรี่ และทำขนมขาย สมเด็จย่า เข้าเรียนที่โรงเรียนสตรีวิทยา จากนั้นเข้าโรงเรียนแพทย์ผดุงครรภ์ และหญิงพยาบาลแห่งศิริราช หลังจากสำเร็จการศึกษา ทรงได้รับการคัดเลือกให้ไปทรงศึกษาวิชาพยาบาลต่อ ที่โรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา ขณะที่กำลังทรงศึกษาวิชาแพทย์ปีที่ 1 สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์ ทรงพบและพอพระทัยกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ด้วยมีพระศิริโฉมงดงาม พระอุปนิสัย และพระคุณสมบัติอื่นๆ ดังนั้นสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์จึงทรงมีลายพระหัตถ์กราบบังคมทูลสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พระราชมารดา ขอพระราชทานพระราชานุญาตหมั้นกับ นางสาวสังวาลย์ เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2463 ได้มีพิธีอภิเษกสมรสที่วังสระปทุม และหลังจากได้อภิเษกสมรสแล้ว ทั้ง 2 พระองค์ได้ตามเสด็จด้วยกันไปประพาสเมืองต่างๆ ในทวีปยุโรป และ…
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา สวท ร่วมกับ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดกิจกรรมให้ความรู้ พร้อมกับบริการตรวจหาเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้แก่พนักงานบริการหญิง จ.นนทบุรี ภายใต้โครงการสร้างความเข็มแข็งของเครือข่ายพนักงานบริการหญิง ชมภาพบรรยากาศได้ที่ facebook/สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ….