fbpx

อบรมอาสามัครสมัครคนตาบอดป้องกันโควิด-19

110870

เมื่อวันที่ 21 มีนาคมที่ผ่านมา คุณลัดดา จิตรวัฒนแพทย์ ผู้จัดการโครงการ นำคณะทำงานลงพื้นที่จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อนช่วยเพื่อน ภายใต้โครงการป้องกันและเข้าถึงการดูแลโควิด-19 สำหรับคนตาบอด ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี มีเป้าหมายสำคัญเพื่อช่วยให้คนตาบอดได้เข้าถึงความรู้และบริการทางการแพทย์ ในการป้องกันโควิด-19 ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีอาสาสมัครเข้าร่วม จำนวน 29 คน

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 110859-1200x1200.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 110861-1200x1200.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 110869-1200x1200.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 110871-1200x1200.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 110865-1200x1200.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 110864-1200x1200.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 110858-1200x1200.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 110857-1200x1200.jpg
TAGS

News & Activity

เมื่อวานนี้(30/10/62) นางสาววิภานันท์ บุษดี กรรมการเยาวชน สวท ร่วมกับคณะวิทยากร สวท ลงพื้นที่ให้ความรู้กับน้องๆเยาวชน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ 1 – 2 ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ สุขุมวิท ในกิจกรรม “Friendly Corner รู้ทันไม่ท้อง” เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตลอดจนสามารถบอกต่อความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ให้กับเพื่อนๆได้อย่างถูกต้อง…
ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล นายก สวท อวยพรปีใหม่ให้แก่คณะกรรมการ อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่และองค์กรภาคีเครือข่ายเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562…