fbpx

เดินหน้าให้ความรู้ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กับน้องๆเกษมสันต์บริหารธุรกิจ

ks001

เมื่อวันที่ 25 กันยายนที่ผ่านมา คณะวิทยากร จาก สวท ลงพื้นที่ให้ความรู้กับน้องนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริหารธุรกิจ ในประเด็นการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พร้อมกับบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ (VCT) ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจำนวนมาก สถาบันการศึกษาไหนอยากให้ทีมวิทยากรของ สวท ลงไปให้ความรู้ สามารถติดต่อมาที่ สวท เพราะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรคืองานของเรา

ชมภาพบรรยากาศได้ที่ facebook/สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ

TAGS

News & Activity

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (21 ตุลาคม) คลินิกเวชกรรม สวท เชียงใหม่ จัดกิจกรรมแจกจ่ายยาสามัญประจำบ้านให้กับประชาชนทั่วไปในพื้นที่และผู้เข้ารับบริการวางแผนครอบครัว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี องค์สมเด็จอุปถัมภ์ของ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ สมเด็จย่า ทรงมีพระนามเดิมว่า สังวาลย์ ในขณะนั้นยังไม่มีนามสกุล โดยพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2443 ทรงเป็นบุตรคนที่ 3 ใน พระชนกชู และ พระชนนีคำ ทรงมีพระภคินี และพระเชษฐา 2 คนซึ่งได้ถึงแก่กรรมตั้งแต่เยาว์วัย คงเหลือแต่พระอนุชาอ่อนกว่าพระองค์ 2 ปี คือ คุณถมยา หลังจากพระชนกชู และพระชนนีคำถึงแก่กรรม หลังจากนั้นพระองค์ทรงอยู่ในความอุปการะของ ป้าซ้วย พี่สาวของพระชนนีคำ ซึ่งมีอาชีพรับจ้างม้วนบุหรี่ และทำขนมขาย สมเด็จย่า เข้าเรียนที่โรงเรียนสตรีวิทยา จากนั้นเข้าโรงเรียนแพทย์ผดุงครรภ์ และหญิงพยาบาลแห่งศิริราช หลังจากสำเร็จการศึกษา ทรงได้รับการคัดเลือกให้ไปทรงศึกษาวิชาพยาบาลต่อ ที่โรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา ขณะที่กำลังทรงศึกษาวิชาแพทย์ปีที่ 1 สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์ ทรงพบและพอพระทัยกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ด้วยมีพระศิริโฉมงดงาม พระอุปนิสัย และพระคุณสมบัติอื่นๆ ดังนั้นสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์จึงทรงมีลายพระหัตถ์กราบบังคมทูลสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พระราชมารดา ขอพระราชทานพระราชานุญาตหมั้นกับ นางสาวสังวาลย์ เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2463 ได้มีพิธีอภิเษกสมรสที่วังสระปทุม และหลังจากได้อภิเษกสมรสแล้ว ทั้ง 2 พระองค์ได้ตามเสด็จด้วยกันไปประพาสเมืองต่างๆ ในทวีปยุโรป และ…
เมื่อวานนี้(30/10/62) นางสาววิภานันท์ บุษดี กรรมการเยาวชน สวท ร่วมกับคณะวิทยากร สวท ลงพื้นที่ให้ความรู้กับน้องๆเยาวชน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ 1 – 2 ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ สุขุมวิท ในกิจกรรม “Friendly Corner รู้ทันไม่ท้อง” เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตลอดจนสามารถบอกต่อความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ให้กับเพื่อนๆได้อย่างถูกต้อง…