fbpx

กินยาคุม 20 ปี หยุดกินเดือนครึ่งแล้วประจำเดือนยังไม่มาเป็นเพราะอะไร

top-view-period-related-things-with-flower

หมอ การกินยาคุมเป็นเวลานานๆ เมื่อหยุดกินจะต้องใช้เวลาให้เยื่อบุโพรงมดลูกสร้างตัวให้หนาขึ้นเพื่อที่จะหลุดลอกออกมาเป็นประจำเดือน หรืออาจเกิดจากวัยทอง เพราะหากกินยาคุมเป็นระยะเวลานานมากๆ เมื่อหยุดอาจเป็นช่วงเดียวกับการเข้าสู่วัยทองจึงอาจทำให้ประจำเดือนไม่มา

ข้อมูล โดย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น.อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล/กรรมการ สวท

TAGS

คลังความรู้

ช่วยให้คู่สมรสที่พึ่งแต่งงานกันได้มีโอกาศในการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วทกันก่อนทีลูกเป็นการลดปัญหาเรื่องการหย่าร้าง ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดี ลูกมีโอกาสได้รับการศึก…
ได้รู้จักอันตรายของการใส่ผ้าอนามัยนาน ๆ กันไปแล้ว คราวนี้เรามาลองทบทวนเรื่องการใช้ผ้าอนามัยที่ถูกต้องกันดีกว่านะครับ เพราะการใช้ผ้าอนามัยอย่างถูกวิธีไม่เพียงแค่…