fbpx

ขอขอบคุณ คณะกรรมการ สวท สมัยที่ 16 ( 2560 – 2564 )

Thank2

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขอขอบคุณ คณะกรรมการ สวท สมัยที่ 16 ( 2560 – 2564 ) ที่ทุ่มเทแรงกาย  เสียสละเวลา เพื่อการทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรไทย เคียงบ่าเคียงไหล่กับเจ้าหน้าที่ สวท ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา

TAGS

ข่าวสารและกิจกรรม

ในวาระพิเศษที่ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้ง ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับบริการอนามัยการเจริ…
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคมที่ผ่านมา คุณสมเจตน์ ศรีกนก ผู้อำนวยการ สวท นำเจ้าหน้าที่ สวท ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ ซ้อมแผนรับมืออัคคีภัย เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยในอาค…