fbpx

คลินิกเวชกรรม สวท ขอนแก่น จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชน

S__2555999

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ( 17 มิถุนายน ) คณะวิทยากรจาก คลินิกเวชกรรม สวท ขอนแก่น ลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยมุ่งเน้นประเด็น การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนเพื่อส่งเสริมสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ ณ โรงเรียนขามแก่นนคร จ.ขอนแก่น

TAGS

ข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ครั้งที่ 51 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศ.น…
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคมที่ผ่านมา สวท ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ หมู่ 5 บ้านห้วยกรวด ตำบลควนสุบรรณ อ. บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี จัดหน่วยบริ…