fbpx

ต้อนรับ Profamilia IPPF ประเทศโคลอมเบีย

Profamilia 001

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายนที่ผ่านมา  ดร.ชญานิศวร์ โคโนะ เลขาธิการสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ให้การต้อนรับทีมงาน Profamilia สมาชิกของ IPPF จากประเทศโคลอมเบีย ผู้สนับสนุนทุนให้กับโครงการนำร่องการแพทย์ทางไกลภาคใต้ นำทีมโดย Marta Royo ผู้อำนวยการ Carlos Gómez ผู้อำนวยการงานโครงการ  และ Lina Cataño ผู้จัดการด้านสังคม ซึ่งได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการพัฒนางานด้านการแพทย์ทางไกล เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับสตรีที่ยังเข้าไม่ถึงบริการหรืออยู่ห่างไกล ณ ห้องประชุมสมเด็จอุปถัมภ์ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ

TAGS

คลังความรู้

การตั้งครรภ์แบบปกติคือ การที่ไข่กับอสุจิปฏิสนธิกันแล้วไปฝังตัวอยู่ในโพรงมดลูกตัวอ่อนจะสามารถเจริญเติบโตได้ภายในโพรงมดลูกนี้ ซึ่งถือเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่การท้อง…
คงปฎิเสธไม่ได้ว่า “การคุมกำเนิด” เป็นกลไกสำคัญในการควบคุมจำนวนประชากรให้มีขนาดที่เหมาะสมกับทรัพยากรและศักยภาพการเลี้ยงดูของแต่ละครอบครัว ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อคุณภา…