fbpx

ประชุมคณะกรรมการสมัยที่ 17 พิจารณาคัดเลือกกรรมการเจ้าหน้าที่

C007

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายนที่ผ่าน สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ จัดการประชุมคณะกรรมการ สวท สมัยที่ 17 (2564-2568) ในวาระการพิจารณาคัดเลือกกรรมการเจ้าหน้าที่ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ โดยมี ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล รักษาการตำแหน่ง นายกสมาคมฯ เป็นประธานในการดำเนินการประชุม โดยมีคณะกรรมการสมัยที่ 16 และคณะกรรมการสมัยที่ 17 เข้าร่วมประชุมแบบ Social Distancing พร้อมด้วยคณะกรรมการสมัยที่ 17 ได้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom ในส่วนของผลการประชุมสามารถติดตามอย่างเป็นทางการได้ที่ www.ppat.or.th ในวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น.

TAGS

ข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อวันที่ 16 มีนาคมที่ผ่านมา คลินิกเวชกรรม สวท เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และให้บริการตรวจคัดกรอง HIV,STI ให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงรา…