fbpx

พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ สวท

12811

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คุณวารุณี ตั้งศิริ รองผู้อำนวยการ สวท สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำเจ้าหน้าที่ สวท เข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครองค์กรภาคประชาสังคม ซึ่งจัดโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรด์ จังหวัดนนทบุรี

TAGS

ข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 วิทยากรจาก คลินิก เวชกรรม สวท ขอนแก่น ลงพื้นที่บรรยายให้ความรู้กับน้องๆนักเรียน ระดับชั้น ม1-ม.3 12 โรงเรียน ในพื้นที่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอ…