fbpx

รางวัลการอภิปรายเชิงสร้างสรรค์สังคม

banner for web งานตัดสินผลรางวัลการอภิปรายเชิงสร้างสรรค์สังคม-01

งานตัดสินผลรางวัลการอภิปรายเชิงสร้างสรรค์สังคม
ในหัวข้อ “ตั้งครรภ์ไม่พร้อมมีทางออก จริงหรือหลอก คือยุติการตั้งครรภ์”
โครงการเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์
การยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยในประเทศไทย

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมอาคารสมเด็จอุปถัมภ์ ชั้น 5 สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ
และผ่านระบบ Video Conference (โปรแกรม ZOOM)

TAGS

ข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ( 20 ธันวาคม ) คุณสมเจตน์ ศรีกนก ผู้อำนวนการสมาคมฯ รับมอบเวชภัณฑ์การคุมกำเนิดและอุปกรณ์อื่นๆจากคุณรัชดา สอนสวัสดิ์ หัวหน้าแผนกแอดมินโอเปอ…
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายนที่ผ่านมา คุณสมเจตน์ ศรีกนก ผอก.สวท พร้อมด้วย คุณลัดดา จิตรวัฒนแพทย์ ผู้จัดการโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข …