fbpx

รางวัลการอภิปรายเชิงสร้างสรรค์สังคม

banner for web งานตัดสินผลรางวัลการอภิปรายเชิงสร้างสรรค์สังคม-01

งานตัดสินผลรางวัลการอภิปรายเชิงสร้างสรรค์สังคม
ในหัวข้อ “ตั้งครรภ์ไม่พร้อมมีทางออก จริงหรือหลอก คือยุติการตั้งครรภ์”
โครงการเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์
การยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยในประเทศไทย

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมอาคารสมเด็จอุปถัมภ์ ชั้น 5 สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ
และผ่านระบบ Video Conference (โปรแกรม ZOOM)

TAGS

ข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคมที่ผ่านมา สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษา อนามัยการเจริญพันธุ์ บทบาทหญิงชาย เพื่อให้เด็กๆ ตระหนักถึงบทบา…
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เจ้าหน้าที่จากคลินิก เวชกรรม สวท ขอนแก่น ตั้งบูธกิจกรรมแจกสื่อความรู้เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ ให้กับเจ้า หน้าที่องค์การปกครองส่…