fbpx

สวท ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สวท

AG001

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (24/03/2564) ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล นายกสมาคมฯ ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบรางวัลชนะเลิศให้กับ ผู้ชนะเลิศการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สวท โดย

รางวัลชนะเลิศการออกแบบตราสัญลักษณ์ คือ นายรุ่งโรจน์ แสงพันธ์
รางวัลชนะเลิศการตั้งชื่อ คือ นายถวัลย์ ดิษฐสุธรรม

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขอขอบคุณผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ และผู้ที่ส่งผลงานการประกวดทุกท่าน

รับชมบรรยากาศการรับมอบรางวัลได้ที่นี่

TAGS

ข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคมที่ผ่านมา คณะวิทยากรจาก สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ เข้าร่วมให้ความรู้ อนามัยการเจริญพันธุ์ การวางแผนครอบครัว และป้องกันการตั้งครรภ์…
เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคมที่ผ่านมา สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ จัดการอบรมเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ คลินิกเวชกรรม สวท จาก ทั่้วประเทศ เรื่อง Quality of Care (…