fbpx

สวท จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

PPAT MEET 001

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ครั้งที่ 51 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล นายกสมาคมฯ แพทย์หญิงนันทา อ่วมกุล เลขาธิการสมาคมฯ รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น. เหรัญญิกสมาคม และนางจินตนา พันธุฟัก นายทะเบียน พร้อมด้วยคณะกรรมการสมัยที่ 16 คณะกรรมการสมัยที่ 17 สมาชิก สวท และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ในรูปแบบการประชุมแบบ Social Distancing และการประชุมผ่านโปรแกรม Zoom

TAGS

ข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา(4 ตุลาคม 2564) คุณสมเจตน์ ศรีกนก ผู้อำนวยการสมาคมฯ นำคณะผู้บริหารอาวุโส สวท เข้าแสดงความยินดีกับคุณอนุกูล ปีดแก้ว อุปนายกสมาคมฯ เนื่องในโ…
ให้บริการตรวจหาเชื้อเอชไอวีโดยความสมัครใจ(VCT)ในกลุ่มชายรักชายในกิจกรรม “WHAT HAPPENS TO THURSDAY 90s   เมื่อคืนที่ผ่านมา (30 พ.ย.60) คุณสุชาดา ไทยบรรเทา …