fbpx

สวท จัดอบรมอาสาสมัครสุขภาพชุมชนต่างด้าวป้องกันเอชไอวี

S__13672590 copy

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคมที่ผ่านมา คุณลัดดา จิตรวัฒนแพทย์ คุณสาคร สาทลาลัย และคุณจิรัชยา ของกิ่ง ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ กับกลุ่มสตรีแรงงานข้ามชาติ ณ ห้องประชุม มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน( LPN) จังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้การดำเนินงานของ โครงการนำร่องเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ ท้องไม่พร้อมสำหรับแรงงานต่างด้าวสตรี จังหวัดสมุทรสาคร

TAGS

ข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (26 กันยายน) เจ้าหน้าที่ สวท กำลังฝึกเทคนิคการสื่อสารเพื่อเข้าใจผู้อื่น (Empathic Communication)เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานและนำความรู้ไปปร…
เมื่อวันที่ 2 เมษายนที่ผ่านมา คลินิกเวชกรรม สวท ขอนแก่น ร่วมกับหน่วยบริการทางการแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่น อาสาสมัครเพื่อนพนักงานบริการหญิง ลงพื้นที่ให้บริการตรวจหาก…