fbpx

สวท จัดอบรมอาสาสมัครสุขภาพชุมชนต่างด้าวป้องกันเอชไอวี

S__13672590 copy

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคมที่ผ่านมา คุณลัดดา จิตรวัฒนแพทย์ คุณสาคร สาทลาลัย และคุณจิรัชยา ของกิ่ง ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ กับกลุ่มสตรีแรงงานข้ามชาติ ณ ห้องประชุม มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน( LPN) จังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้การดำเนินงานของ โครงการนำร่องเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ ท้องไม่พร้อมสำหรับแรงงานต่างด้าวสตรี จังหวัดสมุทรสาคร

TAGS

ข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อวันที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา คลินิก เวชกรรม สวท เชียงใหม่ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพให้แก่ ผู้พิการภายในสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่…
ประกาศ❗️❗️❗️❗️ คลินิกเวชกรรม สวท ดินแดง ปิดให้บริการตั้งแต่ 12 ส.ค.65 นี้ เป็นต้นไป สามารถเข้ารับบริการในเขต กทม ปริมณฑลได้ที่ คลินิกเวชกรรม สวท บางเขน หรือ ปิ่…