fbpx

สวท ปัตตานีจัดกิจกรรมให้ความรู้ป้องกันท้องไม่พร้อมในสถานศึกษา

S__15900680

ระหว่างวันที่ 14 – 17 มิถุนายน 2565   สำนักโครงการปัตตานี จัดกิจกรรมแพร่ความรู้ เรื่อง อนามัยการเจริญพันธ์ุ เพศวิถีศึกษา โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอชไอวี/เอดส์  การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น  ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดสงขลาและปัตตานี ภายใต้ “โครงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงความรู้ด้านอนามัยเจริญพันธุ์ ในสถานศึกษา” และศูนย์กามโรคโรงพยาบาลปัตตานี   นอกจากนี้ยังได้ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีด้วยความสมัครใจ อีกด้วย

TAGS

ข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อวันที่ 3 กันยายนที่ผ่านมา คลินิก​ เวชกรรม สวท เชียงราย​ ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ จัดกิจกรรมค่ายแกนนำเยาวชน เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม​และทักษะชีวิต ณ​ โ…
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคมที่ผ่านมา สวท ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ หมู่ 5 บ้านห้วยกรวด ตำบลควนสุบรรณ อ. บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี จัดหน่วยบริ…