fbpx

สวท มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิดแก่ผู้พิการทางสายตา

Blind

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายนที่ผ่านมา คุณลัดดา จิตรวัฒนแพทย์ ผู้จัดการโครงการ ของ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ นำคณะทำงาน เข้าพบคุณอภิวัฒน์ อ่างหิรัญ นายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดปทุมธานี และคณะ เพื่อมอบเวชภัณฑ์การป้องกันโควิด-19 สำหรับผู้พิการทางสายตาและปรึกษาหารือในการร่วมกันทำงานรณรงค์ในอนาคต ( COVID-19 Prevention and Care Accessibility to The Blind)

TAGS

ข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ครั้งที่ 51 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศ.น…
วันนี้(27/10/2560) คลินิก สวท เวชกรรม ทั้ง 10 แห่งเปิดให้บริการตามปกติ ตามเวลาการให้บริการของแต่ละสาขา สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-941-2320 10…