fbpx

แสดงความยินดีอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

DCY_0933

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายนที่ผ่านมา คุณสมเจตน์ ศรีกนก ผอก.สวท พร้อมด้วย คุณลัดดา จิตรวัฒนแพทย์ ผู้จัดการโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข นำคณะทำงานโครงการฯ เข้าพบคุณจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมกับแนะนำโครงการเตรียมความพร้อมเด็กฯ ให้ได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

TAGS

ข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สวท ได้รับเชิญจากบริษัท แพนโดร่า ซึ่งเป็นผู้ผลิตอัญมณีระดับนานาชาติ ให้เข้าร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้พร้อม กับออกบูธแจกจ่ายสื่อ …
คลินิกเวชกรรม สวท ลำปาง ร่วมกับกลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมอบรมแกนนำผู้ต้องขัง ป้องกันเอชไอวี/เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ณ เรือนจำ…